เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทางและผู้ให้บริการ

ท่านสามารถเช็คได้จากหน้านี้นะครับ

ผู้ให้บริการ   เส้นทาง
แอร์อรัญพัฒนา 921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ
  921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ
  60 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ
  60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ
  921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ)
  921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน)
  9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ
  9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ)
  60 อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ
  921 อรัญประเทศ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
  60 โรงเกลือ – กรุงเทพฯ
  921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
  921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
  9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ
แอร์ชัยภูมิ 28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ
แอร์เมืองเลย 29a กท-จ.เลย
  29f กท-นาด้วง
  29k กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ
  29j กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ
  29c กท-อ.ชุมแพ
  29g กท-อ.ท่าลี่
  29e กท-อ.ปากชม
  29i กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
  29h กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
  29b กท-อ.เชียงคาน
  29d กท-อ.เอราวัณ-เลย
  29a จ.เลย-กท
  29c อ.ชุมแพ-กท
  29j อ.ชุมแพ-กท
  29k อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท
  29i อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท
  29g อ.ท่าลี่-กท
  29f อ.นาด้วง-กท
  29h อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท
  29e อ.ปากชม-กท
  29b อ.เชียงคาน-กท
  29d เลย-อ.เอราวัณ-กท
แอร์พอร์ตแวน N3 (เหมา)ทุ่งสง-สนามนบินครศรีฯ
  N4 (เหมา)สนามบินนครศรีฯ-ทุ่งสง
  N1 ทุ่งสง-สนามบินนครศรีธรรมราช
  N2 สนามบินนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง
สมบัติทัวร์ 98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V )
  98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M )
  4 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
  98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล
  98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
  4 กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุญฑริก
  4 กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V )
  4 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )
  98 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV )
  98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M )
  98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV )
  98 กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี
  4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M)
  4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV)
  98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M)
  98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV)
  98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M)
  4 กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ
  4 บุญฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน – กัทรลักษณ์ – ขุนหาญ – กรุงเทพ
  4 บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ – กรุงเทพ
  4 บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ
  4 วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
  4 หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
  4 อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ
  98 อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
  98 อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
  98 อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท
  98 อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ
  98 อุบลราชธานี-กรุงเทพ
แอร์อุดร 79 กรุงเทพ – บ้านดุง
  79 กรุงเทพ – พรเจริญ
  97 กรุงเทพ – อุดรธานี – สว่างแดนดิน
  79 กรุงเทพ – โซ่พิสัย
  943 กรุงเทพ-โพนพิสัย
  97 กรุงเทพฯ – พังโคน
  23 กรุงเทพฯ – หนองคาย
  22 กรุงเทพฯ – อุดรธานี
  79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
  943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ
  943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
  79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
  79 บ้านดุง – กรุงเทพ
  934 ปากคาด – กรุงเทพ
  79 พรเจริญ – กรุงเทพ
  97 พังโคน-กรุงเทพฯ
  97 สว่างแดนดิน – อุดรธานี – กรุงเทพ
  23 หนองคาย – กรุงเทพฯ
  22 อุดรธานี – กรุงเทพฯ
  79 เฝ้าไร่ – กรุงเทพ
  79 โซ่พิสัย – กรุงเทพ
  943 โพนพิสัย-กรุงเทพ
บางสะพานทัวร์ 66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย
  66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ)
  66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ)
  66 กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่
  66 กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต
  66 กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ)
  66 บางสะพานน้อย – กรุงเทพฯ
  66 บางสะพานใหญ่ – กรุงเทพฯ
  66 มาบอำมฤต – กรุงเทพ
บางกอกบัสไลน์ 962 กรุงเทพ – เชียงของ (M)
  962 กรุงเทพ – เชียงของ (V)
  909 กรุงเทพ – เชียงราย (V)
  090 กรุงเทพ – เชียงราย ป.2 (VM)
  090 กรุงเทพ – เชียงราย( V )
  909 กรุงเทพ – เชียงราย(M)
  018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
  018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)
  018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(MV)
  909 กรุงเทพ – แม่จัน (M)
  909 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
  090 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
  909 กรุงเทพ – แม่จัน (V)
  047 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
  047 กรุงเทพ-น่าน(V)
  018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)
  018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (V)
  018 กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
  018 กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
  909 กรุงเทพ-แม่สายMV
  991 กรุงเทพฯ – ดอนสัก
  998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
  047 กรุงเทพฯ – น่าน (M)
  047 กรุงเทพฯ – น่าน (MV)
  047 กรุงเทพฯ – น่าน (V)
  993 กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
  909 กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)
  090 กรุงเทพฯ – เชียงราย (VM)
  018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV)
  018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (V)
  018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)
  018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)
  47 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)
  993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
  962 กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
  090 กรุงเทพฯ-เชียงราย (M)
  090 กรุงเทพฯ-เชียงราย(ป2.) M
  047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
  998 ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
  047 น่าน – กรุงเทพฯ
  993 สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ
  962 เชียงของ-กรุงเทพฯ
  090 เชียงราย – กรุงเทพ ป.2
  909 เชียงราย – กรุงเทพฯ
  090 เชียงราย – กรุงเทพฯ
  909 เชียงราย – กรุงเทพฯ**
  018 เชียงใหม่ – กรุงเทพ (S)
  018 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00
  018 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
  018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.
บุษราคัมทัวร์ (04)929 กทม-คันพะลาน(O)
  (20)929 กทม-คันพะลาน(ท)
  (22)5 กทม-นากลาง-นายูง
  (01)5 กทม-นายูง(O)
  (12)5 กทม-นายูง(ท)
  (23)5 กทม-นาวัง
  (03)5 กทม-นาวัง(O)
  (14)5 กทม-นาวัง(ท)
  (28)96 กทม-น่าน
  (31)96 กทม-น่าน(ท)
  (31)96 กทม-น่าน(ส)
  (16)5 กทม-น้ำโสม
  (23)5 กทม-น้ำโสม
  (22)5 กทม-น้ำโสม VIP
  (02)5 กทม-น้ำโสม(O)
  (15)5 กทม-น้ำโสม(ท)
  (13)5 กทม-น้ำโสมV
  (18)5 กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
  (02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
  (30)96 กทม-พิษณุโลก
  (10)5 กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท)
  (10)933 กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท)
  (19)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)
  (08)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ส)
  (09)933 กทม-สร้างคอม(O)
  (19)933 กทม-สร้างคอม(ท)
  933 กทม-สะพานไทย-ลาว
  (25)933 กทม-สังคม
  (06)933 กทม-สังคม(O)
  (16)933 กทม-สังคม(ท)
  (06)933 กทม-หนองคาย
  (08)933 กทม-หนองคาย(O)
  (18)933 กทม-หนองคาย(ท)
  (26)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่
  (18)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
  (17)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
  (20)933 กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่
  (24)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
  (11)929 กทม-เขมราฐ(ท)
  (30)962 กทม-เชียงของ
  (33)962 กทม-เชียงของ(ท)
  (32)909 กทม-เชียงราย
  (29)18 กทม-เชียงใหม่
  (32)18 กทม-เชียงใหม่(ท)
  (33)962 กทม-เทิง
  (13)923 กทม-แพร่(ท)
  (30)957 กทม-แม่สาย
  (06)933 กทม-โพธิ์ตาก
  (07)933 กทม-โพธิ์ตาก(O)
  (27)933 กทม.-สร้างคอม
  (05)933 กทม.-สังคม
  (07)933 กทม.-หนองคาย
  (06)933 กทม.-โพธิ์ตาก
  929 คันพะลาน-กทม
  933 ท่าบ่อ-กทม
  933 ท่าบ่อ-กทม(ท)
  933 ท่าบ่อ-กทม(ส)
  5 นายูง-น้ำโสม-กทม
  5 นาวัง-กทม
  96 น่าน-กทม
  96 น่าน-กทม(ท)
  96 น่าน-กทม(เช้า)
  5 น้ำโสม-กทม VIP
  5 น้ำโสม-กทม(ส)
  5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม
  5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
  5 บ้านผือ-กทม(ส)
  929 ปทุมราช-กทม
  929 ปากแซง-กทม(ท)
  (14)5 รังสิต-น้ำโสม
  96 ร้องกวาง-กทม
  933 ศรีเชียงใหม่-กทม
  933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ท)
  933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)
  933 สร้างคอม-อุดร-กทม
  933 สังคม-กทม
  933 หนองคาย-กทม
  933 หนองคาย-กทม(ท)
  933 หนองคาย-กทม(ส)
  933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม
  5 หนองบัวฯ-กทม(ส)
  929 อำนาจเจริญ-กทม
  929 อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท)
  933 อุดรธานี-กทม
  933 อุดรธานี-กทม(ท)
  933 อุดรธานี-กทม(ส)
  909 เชียงราย-กทม
  18 เชียงใหม่-กทม
  18 เชียงใหม่-กทม(ท)
  96 แพร่-กทม
  96 แพร่-กทม(ส)
  957 แม่สาย-กทม
  933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
  933 โพธิ์ตาก-อุดรธานี-กทม
บัส เอ็กซ์เพลส 63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)
  949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)
  61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
  99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]
  993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
  63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ 63 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายเก่า)
  949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายใหม่)
  63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ชนะภัยทัวร์ 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ(สายนอก)
  931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)
  931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)
  931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
  931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
  931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ
  931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)
อีสานทัวร์ 20 กรุงเทพฯ-ไชยวาน
  22 กรุงเทพ-อุดรธานี
  20 กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์
  22 กรุงเทพฯ-ตาลเลียน
  22 กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
  22 กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)
  175 ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
  637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)
  637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.2)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)
  633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
  633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
  22 ตาลเลียน-กรุงเทพฯ
  22 พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ
  20 พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ
  175 พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
  637 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์
  175 พิษณุโลก-เชียงใหม่
  22 อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)
  637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)
  637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.2)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)
  633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
  633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)
  633 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)
  175 เชียงใหม่-พิษณุโลก(ป.2)
  637 แพร่-ขอนแก่น (ป.2)
  22 โนนสะอาด-กรุงเทพฯ(เสริม)
  20 ไชยวาน-กรุงเทพฯ
จิรัฐกาล-เขมราฐ 1) กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง
  3) ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
  2) โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
กรุงสยามทัวร์ 993 กรุงเทพ-สุราษฎร์
  993 สุราษฎร์-กรุงเทพ
ลิกไนท์ทัวร์ 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
  983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
  983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
  983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
  950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
  836 กลับ กระบี่-โคราช
  836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
  99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา
  61 ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา
  9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่
  99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
  61 พังงา – กรุงเทพ
  983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
  983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่
  983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่
  950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่
  983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
  836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
โลตัสพิบูลทัวร์ 7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
  930 กรุงเทพฯ-นครพนม
  33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
  7 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
  947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
  7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
  947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
  7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
  930 นครพนม-กรุงเทพฯ
  33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
  7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
  947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
  7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
  947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ
นครบริการขนส่ง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
  440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
  733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
  477 นครศรีฯ-สงขลา
  477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
  733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
  440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  477 สงขลา-นครศรีฯ
  477 หาดใหญ่-นครศรีฯ
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 981 กรุงเทพ-ปากพนัง
  981 ป2 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
  993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
  981 ป2 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
  981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
  981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  981 ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32
  981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  981 ป1 สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
  981 ป1 สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช
นิวมิตรทัวร์ 64 กรุงเทพฯ-ระนอง
  64 ระนอง-กรุงเทพฯ
คิงส์ด้อมทัวร์ 193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก
  663 นครสวรรค์-เชียงราย
  618 พิจิตร-พิษณุโลก
  193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร
  173 พิษณุโลก-ชนแดน
  618 พิษณุโลก-พิจิตร
  136 พิษณุโลก-หล่มสัก
  173 พิษณุโลก-เขาทราย
  2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง
  137 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์
  136 หล่มสัก-พิษณุโลก
  173 เขาทราย-พิษณุโลก
  663 เชียงราย-นครสวรรค์
  2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก
  137 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน
  91 กรุงเทพฯ – ลำปาง
  18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
  13 ท่าตอน – กรุงเทพฯ
  91 ลำปาง – กรุงเทพฯ
  18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ) 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  9912 หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่
  983 หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่
  950 หมอชิต-เขาพนม-กระบี่
  18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
อ.ศึกษาทัวร์ 636 หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่
  636 เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย
เพชรประเสริฐ 874 ขอนแก่น – อุบลราชธานี (พิเศษ)
  829 ขอนแก่น – แม่สอด
  638 ตราด – พิษณุโลก
  638 ตราด – แม่สอด
  638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด
  829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ)
  876 นครพนม – เชียงใหม่
  876 นครพนม – เชียงใหม่
  876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)
  876 บึงกาฬ – เชียงใหม่
  138 พัทยา – หล่มสัก
  638 พัทยา – แม่สอด
  638 พิษณุโลก – ตราด
  829 พิษณุโลก – มุกดาหาร
  638 พิษณุโลก – ระยอง
  874 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ)
  874 มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ)
  829 มุกดาหาร – พิษณุโลก
  829 มุกดาหาร – แม่สอด
  138 ระยอง – หล่มสัก
  138 ระยอง – หล่มสัก
  638 ระยอง – พิษณุโลก
  638 ระยอง – แม่สอด
  878 สวนผึ้ง – แม่สอด
  829 หล่มสัก – ขอนแก่น (พิเศษ)
  138 หล่มสัก – พัทยา
  138 หล่มสัก – ระยอง
  874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)
  829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)
  876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
  874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
  874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
  874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
  874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)
  874 อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ)
  876 เชียงใหม่ – นครพนม
  876 เชียงใหม่ – นครพนม
  876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)
  876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ
  874 เชียงใหม่ – พิษณุโลก(พิเศษ)
  874 เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ)
  874 เชียงใหม่ – หล่มสัก
  876 เชียงใหม่ – อุดรธานี
  876 เชียงใหม่ – อุดรธานี(พิเศษ)
  874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
  874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
  874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
  874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)
  829 แม่สอด – ขอนแก่น
  638 แม่สอด – ชลบุรี (พิเศษ)
  638 แม่สอด – ตราด
  638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ
  638 แม่สอด – พัทยา
  829 แม่สอด – มุกดาหาร
  638 แม่สอด – ระยอง
  878 แม่สอด – สวนผึ้ง
  829 แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ)
เพชรสุริยนทัวร์ 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ภูเก็ตท่องเที่ยว 949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
  949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
  63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
  63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ภูกระดึงทัวร์ 29 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง
  938 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online)
  938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
  938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online)
  29d กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ(Online)
  29 กรุงเทพฯ-เลย
  .938 กรุงเทพฯ-เลย (Online)
  29 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่
  .938 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online)
  29b กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า
  .938 กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)
  29c กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
  .938 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)
  29 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ
  938 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online)
  29 บ้านเป้า-เลย-กทม
  938 บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
  29 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ
  938 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
  98 อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ
  29c เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
  938 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
  29 เลย-กรุงเทพฯ
  938 เลย-บัวใหญ่-กทม
  938 เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)
ภูหลวงทัวร์ 175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)
พิษณุโลกยานยนต์ 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย
  913 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
  963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
ปิยะชัยพัฒนา 877 ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
  877 แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ 992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก
  992 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
  9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
  992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
  987 กรุงเทพฯ – ยะลา
  973 กรุงเทพฯ – สงขลา
  973 กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
  986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
  9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
  982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
  982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(สายใหม่)
  987 กรุงเทพฯ – เบตง
  982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
  992 ด่านนอก – กรุงเทพฯ
  782 ด่านนอก – นครราชสีมา
  783 ด่านนอก – ระยอง
  782 นครราชสีมา – ด่านนอก
  9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
  992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
  989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
  987 ยะลา – กรุงเทพฯ
  783 ระยอง – ด่านนอก
  973 สงขลา – กรุงเทพฯ
  973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  982 สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
  9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
  982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  989 หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ
  987 เบตง – กรุงเทพฯ
พรพิริยะทัวร์ (1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง
  923 กรุงเทพฯ-สอง
  923 กรุงเทพฯ-แพร่
  923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
  91 ลำปาง-กรุงเทพฯ
  923 สอง-กรุงเทพฯ
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)
  923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)
  923 แพร่-กรุงเทพฯ
ประกิจยนต์ 816 นครราชสีมา – หัวหิน
  816 หัวหิน – นครราชสีมา
ประหยัดทัวร์ (2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย)
  (3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย)
  (2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร(สุวรรณ)
  (5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร
  (8)944 กรุงเทพฯ-รัตน
  (4)935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (พยัคฆ์)
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (วาปี)
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (เกษตร)
  (7)939 กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง
  (6)929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ
  (6)941 พนมไพร-กรุงเทพฯ
  (2)935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ
  (1)935 พุทไธสง-กรุงเทพฯ
  (7)968 ยโสธร-กรุงเทพฯ
  (5)935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ
  (4)935 สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
  (3)935 เกษตร-กรุงเทพฯ
  (8)929 เขมราฐ-กรุงเทพฯ
เปรมประชาขนส่ง 999 Cabaret
  555 Night Safari
  888 Night Safri + Khaomaokhaofang
  5 ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
  170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
  0001 ทดสอบ – ทดสอบ
  612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
  612 ปาย-เชียงใหม่
  612 ปาย-แม่ฮ่องสอน
  123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
  2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
  123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
  1009 เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ One Day Trip
  3035 เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน
  5 เชียงใหม่ – แม่สะเรียง
  1004 เชียงใหม่-ดอยสุเทพ Half Day
  1096 เชียงใหม่-ปางช้าง Half Day
  612 เชียงใหม่-ปาย
  1095 เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip
  612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
  612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
  2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
  123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
  118 เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip
  170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง
  170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
  170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
  170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
  5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
  123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
  170 แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
  5 แม่สะเรียง – เชียงใหม่
  5 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
  170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่
  170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
  170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
  170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
  612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
  612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
  5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
นครศรีราชาทัวร์ 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
  981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
  993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
  981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  993 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
ระยองทัวร์ 34 ระยอง-สายใต้(รถตู้)
  906 ระยอง-หมอชิต(รถตู้)
  35 ระยอง-เอกมัย(รถตู้)
  34 สายใต้-ระยอง(รถตู้)
  906 หมอชิต-ระยอง(รถตู้)
  906 อนุสาวรีย์-ระยอง(รถตู้)
  35 เอกมัย-ระยอง(รถตุ้)
รุ่งกิจทัวร์ 753 ชุมพร – ภูเก็ต
  753 ชุมพร – ภูเก็ต
  753 ชุมพร – ภูเก็ต
  753 ชุมพร – ภูเก็ต
  753 ภูเก็ต – ชุมพร
  753 ภูเก็ต – ชุมพร
  753 ภูเก็ต – ชุมพร
  753 ภูเก็ต – ชุมพร
  430 ภูเก็ต – ระนอง
  430 ภูเก็ต – ระนอง
  430 ภูเก็ต – ระนอง
  430 ระนอง – ภูเก็ต
  430 ระนอง – ภูเก็ต
รุ่งประเสริฐทัวร์ 04) 944 กรุงเทพ – บึงบูรพ์
  01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม
  01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม (พิเศษ)
  03) 944 กรุงเทพ – รัตนบุรี (พิเศษ)
  02) 25 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
  02) 25 กรุงเทพ – เสลภูมิ (พิเศษ)
  05) 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล
  03) 944 กรุงเทพฯ – รัตนบุรี
  10) 944 บึงบูรพ์ – กรุงเทพ
  07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ
  07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ (พิเศษ)
  09) 944 รัตนบุรี – กรุงเทพ
  11) 944 อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ
  08) 25 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
  06)เสริมพิเศษ โคราช-สารคาม
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ 24/8 กรุงเทพ-ดอนตาล
  24/12 กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ
  24/5 กรุงเทพ-มหาสารคาม
  24/6 กรุงเทพ-มหาสารคาม(414)
  927 กรุงเทพ-มุกดาหาร
  927(1) กรุงเทพ-มุกดาหาร
  25/3 กรุงเทพ-ยโสธร
  24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
  24(1) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
  24(P) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
  24/11 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552)
  24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) M
  24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) V
  24/3 กรุงเทพ-หนองพอก
  24/10 กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง
  25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี
  25(1) กรุงเทพ-อุบลราชธานี
  927/1 กรุงเทพ-เขาวง-นาคู
  24/2 กรุงเทพ-เมยวดี
  24/1 กรุงเทพ-เลิงนกทา
  24/(P) กรุงเทพ-เลิงนกทา
  25/2 กรุงเทพ-เสลภูมิ
  25/1 กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก
  927a กรุงเทพฯ – นาคู (online)
  927 กรุงเทพฯ – มุกดาหาร (online)
  927b กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ (online)
  24b กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด (online)
  927a กรุงเทพฯ-นาคู (online)
  927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online)
  927b กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online)
  24b กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online)
  927 มุกดาหาร – กรุงเทพฯ (online)
  24 ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ (online)
  24/7 สระบุรี-ร็อยเอ็ด
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต 93 กรุงเทพฯ-ตาก
  956 กรุงเทพฯ-แม่สอด
  875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่
  875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)
  93 ตาก-กรุงเทพฯ
  875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี
  875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP)
  956 แม่สอด-กรุงเทพฯ
สวัสดีทั่วไทย 777 พัทยา – ภูเก็ต
  777 ภูเก็ต – พัทยา
สวัสดีอีสาน 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
  20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม
  97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง
  943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ
  943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า
  5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม
  5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา
  79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
  943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
  943 บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ
  97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ
  5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
  5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
สวัสดีสุรินทร์ 31 กรุงเทพฯ-สุรินทร์
  31 สุรินทร์-กรุงเทพฯ
สยามเฟิสท์ทัวร์ 957 กรุงเทพฯ – แม่สาย
  91 กรุงเทพฯ – ลำปาง
  962 กรุงเทพฯ – เชียงของ
  90 กรุงเทพฯ – เชียงราย
  909 กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข)
  18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
สยามเดินรถ 9917 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ
  9917 กรุงเทพฯ – นราธิวาส
  9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
  9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
  992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
  987 กรุงเทพฯ – ยะลา
  987 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง
  973 กรุงเทพฯ – สงขลา
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก
  982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)
  982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(เข้าสงขลา)
  992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  9917 นราธิวาส – กรุงเทพฯ
  9914 นาทวี – กรุงเทพ
  9917 ปัตตานี – กรุงเทพฯ
  992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
  987 ยะลา – กรุงเทพฯ
  973 สงขลา – กรุงเทพฯ
  973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
  982 สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
  9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ
  992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
  987 เบตง – ยะลา – กรุงเทพฯ
ศรีมงคลขนส่ง 786 กาญจนบุรี – ระยอง
  838 กาญจนบุรี – หนองคาย
  563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์
  563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์ (พัดลม)
  589 ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ)
  589 ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)
  589 ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)
  838 นครราชสีมา – กาญจนบุรี
  589 นครราชสีมา – พัทยา
  838 นครราชสีมา – หนองคาย
  589 นครราชสีมา-สุรินทร์
  589 นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)
  589 นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)
  589 บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)
  589 พัทยา – นครราชสีมา
  589 พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)
  589 พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)
  589 พัทยา – อุบลราชธานี
  589 พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ
  589 พัทยา-สุรินทร์
  786 ระยอง – กาญจนบุรี
  589 ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)
  589 ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)
  589 ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)
  589 สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )
  589 สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ)
  563 สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา
  563 สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา (พัดลม)
  589 สุรินทร์-พัทยา
  589 สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)
  838 หนองคาย – กาญจนบุรี
  589 อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)
  589 อุบลราชธานี – พัทยา
  589 อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)
  589 อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)
  589 อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)
  589 เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )
  589 เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)
  589 เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)
407 พัฒนา 79 DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
  943a DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
  79 DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  943a DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)
  79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
  5d กรุงเทพฯ-นาวัง
  5e กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ
  5f กรุงเทพฯ-น้ำโสม
  97g กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน
  79a กรุงเทพฯ-บ้านดุง
  5b กรุงเทพฯ-บ้านผือ
  97a กรุงเทพฯ-บ้านม่วง
  33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
  943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)
  943a กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
  943c กรุงเทพฯ-ปากคาด
  97 กรุงเทพฯ-พังโคน
  22c กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
  933 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่
  97 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน
  933a กรุงเทพฯ-สังคม
  5a กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ
  23 กรุงเทพฯ-หนองคาย
  5C กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู
  22a กรุงเทพฯ-อุดรธานี
  79b กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย
  943b กรุงเทพฯ-โพนพิสัย
  79h กรุงเทพฯ-ไชยวาน
  590L ขอนแก่น-ระยอง
  590W ชลบุรี-หนองคาย
  590B ชลบุรี-อุดรธานี
  5d นาวัง-กรุงเทพฯ
  5f น้ำโสม-กรุงเทพ
  97g นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ
  590H บ่อวิน-หนองคาย
  79a บ้านดุง-กรุงเทพฯ
  5b บ้านผือ-กรุงเทพฯ
  5e บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ
  97a บ้านม่วง-กรุงเทพ
  33 บ้านแพง-กรุงเทพ
  79 บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ
  590I บึงกาฬ นค-ระยอง
  943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
  590X บึงกาฬ-ระยอง
  943a บุ้งคล้า-กรุงเทพ
  590J บุ้งคล้า-นค-ระยอง
  943c ปากคาด-กรุงเทพฯ
  590Z ปากคาด-ระยอง บ่อวิน
  590R ปากคาด-ระยอง พัทยา
  97 พังโคน-กรุงเทพ
  590U พัทยา-หนองคาย
  590C พัทยา-อุดรธานี
  22c พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ
  590G ระยอง บ่อวิน-หนองคาย
  590L ระยอง-ขอนแก่น
  590J ระยอง-นค-บุ้งคล้า
  590Z ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด
  590O ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่
  590X ระยอง-บึงกาฬ
  590I ระยอง-บึงกาฬ นค
  590R ระยอง-พัทยา-ปากคาด
  590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่
  590 ระยอง-หนองคาย
  590D ระยอง-อุดรธานี
  933 ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ
  590O ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง
  590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง
  933a สังคม-กรุงเทพ
  5a สุวรรณคูหา-กรุงเทพ
  590A หนองคาย – บ่อวิน
  23 หนองคาย-กรุงเทพ
  590U หนองคาย-พัทยา
  590 หนองคาย-ระยอง
  590G หนองคาย-ระยอง บ่อวิน
  590N หนองคาย-แหลมงอบ
  5C หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
  22a อุดรธานี-กรุงเทพ
  590B อุดรธานี-ชลบุรี
  590C อุดรธานี-พัทยา
  590D อุดรธานี-ระยอง
  590N แหลมงอบ-หนองคาย
  79b โซ่พิสัย-กรุงเทพ
  943b โพนพิสัย-กรุงเทพฯ
  79h ไชยวาน-กรุงเทพฯ
ศรีสยามทัวร์ 9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
  982 กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่
  973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)
  973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
  982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
  992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
  992 ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
  973 สงขลา- กรุงเทพฯ
  982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
  992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
  982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ศรีสุเทพทัวร์ 62 กรุงเทพฯ – ขนอม
  984 กรุงเทพฯ – ตรัง
  984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
  998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
  981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
  981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
  989 กรุงเทพฯ – พัทลุง
  988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล
  973 กรุงเทพฯ – สงขลา
  992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
  62 ขนอม – กรุงเทพฯ
  984 ตรัง – กรุงเทพฯ
  981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ
  981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
  981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ เช้า
  981 ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
  989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
  984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
  988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ
  998 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
ศรีตรังทัวร์ 746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก
  443 ภูเก็ต – หาดใหญ่
  763 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
  746 สุไหงโกลก – ภูเก็ต
  443 หาดใหญ่ – ภูเก็ต
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
  998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
  998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
  993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
  984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
  988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
  984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
  989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
  62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
  62 ขนอม – กรุงเทพฯ
  984 ตรัง – กรุงเทพฯ
  989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
  984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
  988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ
ซันบัส 29 กรุงเทพ-ผานกเค้า
  29 กรุงเทพ-เลย เสริม
  28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)
  29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ
  29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ เสริม
  29 กรุงเทพฯ-เชียงคาน
  29 กรุงเทพฯ-เลย
  29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพ เสริม
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)
  29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ
  29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ เสริม
  29 ผานกเค้า-กรุงเทพฯ
  29 เชียงคาน-กรุงเทพฯ
  29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
  29 เลย-กรุงเทพ เสริม
  29 เลย-กรุงเทพฯ
สุวรรณนทีขนส่ง 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
  89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
  89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
  89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
  89 กรุงเทพฯ-ละแม
  89 กรุงเทพฯ-หลังสวน
  89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม
  990 ชุมพร-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ
  89 สวี-กรุงเทพฯ
  89 สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ
  89 หลังสวน-กรุงเทพฯ
  89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
เทียนไชยแอร์ 28 กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)
  9903 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)
  28 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)
  9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)
ไทยสงวนทัวร์ 86 *กทม – ยโสธร
  928 *กทม- อำนาจเจริญ
  86 *กทม-กุดชุม
  86 *กทม-ธาตุฯ(86)
  86 *กทม-นิคมฯ(86)
  928 *กทม-นิคมฯ(928)
  86 *กทม-มุกฯ(86)
  86 *กทม-เลิงฯ(86)
  928 *กทม-เลิงฯ(928)
  86เสริม *กุดชุม-กทม
  86เสริม *ธาตพนม-กทม.
  86เสริม *นิคม-กทม
  86VIP *นิคมฯ-กทม.VIP
  86เสริม *มุกดาหาร-กทม.
  928เสริม *อำนาจ-กทม
  86เสริม *เลิงใหม่-กทม
  928เสริม *เลิงใหม่-กรุงเทพ
  86 กทม-ธาตุพนม(86)
  23 กทม-หนองคาย
  928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม
  928 กทม-อำนาจ-มุกฯ
  86 กทม-เลิง(86)
  928 กทม-เลิงใหม่(928)
  86VIP กุดชุม-กทม VIP
  86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม
  86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.
  928 เลิงใหม่-กทม
วัฒนสาครทัวร์ 955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม
  955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)
บุญฑริกทัวร์ 4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ

Leave a Comment

LordOfWealth | งานออนไลน์ | ขายของออนไลน์ | The iCon | The Gems | ซิมปันสุข | Droprich | Youpik