คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1.) ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่?
 
ตอบ ในการจองบัตรโดยสารท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยบัตรโดยสารที่จำหน่ายไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
 

2.) ThaiBusTicket.com คิดค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารในอัตราใดบ้าง?

ตอบ ThaiBusTicket.com คิดค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารในอัตราปกติ เหมือนที่ท่านซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง บวกกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้บริการ และค่าบริการจองตั๋ว 30 บาท ซึ่งท่านสามารถดูได้จากเมนู วิธีการชำระเงิน บนหน้าเว็บไซต์
 

3.) ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับส่วนลดสามารถซื้อบัตรโดยสารกับ ThaiBusTicket.com ได้หรือไม่?

ตอบ ThaiBusTicket.com จำหน่ายเฉพาะบัตรโดยสารในราคาปกติ และท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารผ่าน ThaiBusTicket.com ได้
 

4.) ThaiBusTicket.com จำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนรถออกกี่วัน?

ตอบ ระยะเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้า จะถูกกำหนดโดยตรงจากผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งปกติอยู่ระหว่าง 1-90 วัน และ ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า ผ่าน ThaiBusTicket.com อย่างน้อย ก่อนรถออก 1 วัน
 

5.) ต้องทำอย่างไร? ถ้าจองแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น.

ตอบ ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ทำรายการได้ ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน หากท่านยังคงต้องการเดินทางท่านต้องทำการจองใหม่
 

6.) หลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถผู้โดยสารต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ หลังจากชำระเงินค่าบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดง เพื่อรับ บัตรโดยสาร และ บัตรรับประทานอาหาร จากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระด้วยบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ไปแสดงเพื่อใช้บริการ
 

7.) ผู้โดยสารต้องไปถึงจุดรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนขึ้นรถล่วงหน้านานเท่าไร?

ตอบ ท่านต้องไปถึง จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่อขึ้นรถอย่างน้อย 30 นาที ก่อนรถออก และ ในกรณีขึ้นรถระหว่างทางให้ท่านเผื่อเวลาการรอรถให้มากกว่าปกติ
 

8.) ต้องทำอย่างไรถ้าพลาดเที่ยวรถ?

ตอบ ถ้าพลาดเที่ยวรถท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการจอง บนหน้าเว็บไซต์


LordOfWealth | งานออนไลน์ | ขายของออนไลน์ | The iCon | The Gems | ซิมปันสุข | Droprich | Youpik